Wybór nieruchomości

 

  W celu maksymalizacji korzyści płynących z  na rynku ziemi, dokonując zakupu gruntów, bierzemy pod uwagę szereg czynników, które zwiększają potencjał wzrostu ich wartości. Grupowa forma inwestowania w ziemię umożliwia dywersyfikację portfela inwestycyjnego zarówno pod względem charakteru każdej z działek, jak i jej lokalizacji. Przystępując do inwestycji, inwestor ma do wyboru : być właścicielem jednej lub kilku zakupionych przez nas nieruchomości ew. kupować samemu.

  Kluczowe parametry, jakie bierzemy pod uwagę dokonując wyboru gruntów to :

 • Trendy migracyjne Polaków ...
  Inwestujemy w rejonach, w kierunku których migrują ludzie. Mieszkańcy miast coraz chętniej zamieniają mieszkania na domy w okolicach aglomeracji. Skłaniają ich do tego : chęć posiadania własnego domu z ogrodem, niższe ceny, wyższy komfort życia, a także coraz krótszy czas dojazdu do centrum miasta.  
 • Optymalna odległość ...
  Dzięki nowym odcinkom dróg szybkiego ruchu czy modernizacji linii kolejowych na swej atrakcyjności ? i co za tym idzie, na cenie ? zyskują działki, które posiadać będą sprawne połączenia z dużymi ośrodkami miejskimi. Inwestujemy w nieruchomości gruntowe położone w odległości od 5 do 50 km od Kołobrzegu, Koszalina, Słupska (do 20  km w głąb pasa nadmorskiego). To właśnie w tych rejonach powstanie nowoczesna infrastruktura komunikacyjna (droga szybkiego ruchu S6, modernizowana jest sieć kolejowa). Nie wykluczamy inwestycji w innych lokalizacjach, jeśli pojawią się atrakcyjne oferty.
 • Atrakcyjne sąsiedztwo ...
  Bliskość morza i lasów, możliwość podłączenia mediów oraz wygodne drogi - to elementy brane pod uwagę przez indywidualnych nabywców działek. Kupujemy w miejscach, które już dzisiaj spełniają lub w najbliższych latach będą spełniać ich wymagania.
 • Dobre parametry działki ...
  Inwestujemy głównie w duże areały ziemi rolnej (minimum 1 hektar), wybierając działki niezabudowane o proporcjonalnych wymiarach. Dzięki dużej powierzchni działek osiągamy niską cenę zakupu 1 metra kwadratowego. Wybieramy grunty niskiej klasy bonitacyjnej (IV, V, VI), umożliwiającej przekształcenie zakupionych nieruchomości w działki budowlane.
 • Brak wad prawnych ...
  Inwestujemy jedynie w działki bez jakichkolwiek wad prawnych (np. nierozstrzygnięte sprawy spadkowe czy służebności na rzecz sąsiednich działek lub osób trzecich).