Proces inwestycyjny

 

  Inwestując w nieruchomości gruntowe, prowadzimy aktywne działania, których celem jest skokowe zwiększenie wartości zakupionych nieruchomości. Taka strategia pozwala na minimalizację wpływu czynników zewnętrznych na ostatecznie osiągane rezultaty.

  Proces inwestycyjny zakłada zakup ziemi rolnej, jej przekształcenie i podział na małe działki budowlane. Następnym etapem jest doprowadzenie mediów (energii elektrycznej, wodociągu, a jeśli to możliwe - także gazu i kanalizacji), utwardzenie dróg wewnętrznych i przygotowanie działek do sprzedaży. Sprawne przeprowadzenie tego procesu w określonych ramach czasowych jest możliwe dzięki długoletniemu doświadczeniu zespołu zarządzającego.

  Na jego zakończenie, po potrąceniu wszystkich opłat i kosztów procesu inwestycyjnego, inwestorom zostają wypłacone wypracowane zyski oraz kapitał. Istnieje możliwość rozliczenia się „w działkach” zamiast wypłaty zysku w gotówce. Inwestor otrzyma na własność wybrane działki budowlane według wyceny niezależnego rzeczoznawcy.