Dlaczego warto inwestować ?

 

 

  • Bezpieczeństwo inwestora. Inwestycja w nieruchomości zabezpieczone notarialnym aktem własności, dzięki czemu każdy inwestor jest właścicielem zakupionych gruntów.
  • Doświadczeni eksperci. Projekt realizowany przez zespół zarządzający posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie przekształceń gruntowych.
  • Wykorzystanie efektu skali. Dzięki zakupowi dużych areałów ziemi rolnej za gotówkę, uzyskiwane są niższe ceny zakupu gruntu i niższe koszty doprowadzenia infrastruktury.
  • Dywersyfikacja ryzyka. Przy minimalnym wkładzie 100 tys. zł inwestor staje się współwłaścicielem wielu różnorodnych nieruchomości, co gwarantuje dywersyfikację ryzyka.
  • Skuteczna inwestycja. Strategia inwestycyjna pozwala uzyskać stopy zwrotu na poziomie nawet kilkudziesięciu procent brutto rocznie.