Zasady inwestycji

 

Minimalna kwota inwestycji : 100.000 złotych

Okres inwestycji : 5 lat*

Konstrukcja prawna : umowa dzierżawy

* Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia inwestycji maksymalnie do 6 lat

- w przypadku przedłużenia procesu przekształcenia i sprzedaży działek


Podsumowanie kosztów dla inwestora :

•  opłata wstępna - 9 % + VAT (obliczane od wkładu inwestora)

•  opłata za zarządzanie - 3,15 % + VAT rocznie (pobierana z kapitału zebranego w spółce)

•  udział Inwestora w zysku : 30% zysku z inwestycji