Inwestuj w ziemię rolną

 

  Zapraszamy Państwa do naszego nowoczesnego programu inwestycyjnego, przeznaczonego dla osób zainteresowanych bezpiecznym lokowaniem swojego kapitału w nieruchomości.

  Inwestycja polega na zakupie gruntów rolnych, które w trakcie cyklu inwestycyjnego przekształcane są w grunty budowlane, dzielone na mniejsze działki oraz uzbrajane w media, przez co ich wartość rynkowa znacząco wzrasta.

  Schemat inwestowania w ziemię jest prosty i przejrzysty. Inwestor, po zakupie ziemi, staje się właścicielem gruntów rolnych, które następnie zostają przekształcone w działki budowlane. Odpowiadamy za przekwalifikowanie gruntów, posiadamy 10-letnie doświadczenie w dziedzinie land-developingu.

  Proces ten odbywa się na zasadzie zastępstwa inwestycyjnego na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej z Inwestorem, który organizuje i koordynuje proces odrolnienia działki. Nasz Klient tj. Inwestor otrzymuje natomiast gwarancję terminowej i należytej realizacji ustalonego projektu. Może być on spokojny, że jego interesy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, budowlanego oraz administracyjnego są w pełni zabezpieczone.

  W następstwie przekształcenia działki, Inwestor może z dużym zyskiem sprzedać nieruchomość o zmienionym już statusie. Inwestycja jest w pełni zabezpieczona, gdyż zakupiona ziemia należy wyłącznie do Klienta. Już w chwili zakupu gruntu otrzymuje on akt notarialny potwierdzający prawo własności do ziemi. Zapraszamy do zapoznania się z tak bezpiecznym inwestowaniem w ziemię na polskim rynku !

  Czuwamy nad prawidlową realizacją wszystkich etapów administracyjnych związanych z przekszatłceniem ziemi i jej uzbrojeniem. W ramach inwestycji działają m.in. geodeci, planiści, zarządcy i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, specjaliści od spraw planowania, budowania i instalacji mediów i dróg, analitycy, prawnicy i inni.

  Kupujemy nieruchomości rolne w atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Zakupione grunty zostają przekształcone i podzielone na mniejsze działki budowlane lub siedliskowe oraz uzbrojone w media. To pozwala na osiągnięcie nawet kilkukrotnego wzrostu wartości nieruchomości. Cały ten proces zajmuje ok. 5 lat.

  Taka strategia daje solidne podstawy wzrostu wartości ziemi i pozwala na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

                                        "Kupujcie ziemię, już jej nie produkują"

                                                                                                                                     M.Twain